OPEN - Ing. Peter Ošvát, ul. Nádražná 1088/ 41, 372 13 Nitrianske Pravno, Slovensko
STAVEBNÉ PRÁCE
 • pozemné stavby
 • dopravné stavby
 • inžinierske stavby
 • oceľové konštrukcie
 • DOPRAVA
 • štrky a piesky
 • uhlie
 • sypké stavebné materiály
 • zemné práce strojmi

 • tel.: 046/ 544 75 57, tel./fax: 046/ 544 61 16, e-mail: open@opennp.sk
   
  Firma OPEN vznikla v roku 1991. Jej hlavnou náplňou je stavebná činnosť – stavba a rekonštrukcia obytných a priemyselných stavieb, výstavba rodinných domov, výstavba športových a rekreačných areálov, výstavba inžinierskych sietí / kanalizácia, vodovod, plynovod /, ČOV a ciest. Okrem toho firma OPEN vykonáva dopravu všetkých tuhých materiálov, rôzne druhy zemných prác pre odberateľov a predáva sypké materiály pre stavebné účely.

  Firma OPEN sídli vo vlastnom areáli a má vlastné skládkové priestory za účelom predaja sypkých materiálov. Firma má v prevažnej miere vlastné technické prostriedky pre zabezpečenie svojej činnosti, či už je to drobná mechanizácia, alebo väčšie dopravné prostriedky a strojné zariadenia. Každý rok investujeme do ich údržby, obnovy a modernizácie za účelom skvalitnenia efektívnosti práce, ale i pracovných podmienok zamestnancov.

  Firma OPEN je držiteľom certifikátu riadenia kvality podľa normy ISSO 9001:2000 od novembra 2002. S ohľadom na zámery riadenia managerstva kvality firma musí investovať do vzdelávania pracovných síl, či už účasťou na základných školeniach jednotlivých pracovníkov napr. kurz strojníkov, lešenárov, zváračov, ale i rozšírenie stupňa kvalifikácie.

  Okrem kvalitnej práce so seróznym prístupom k zákazníkom sa firma OPEN podieľa aj propagácii kultúrnych a športových podujatí v regióne a je sponzorom niekoľkých neziskových aktivít zameraných na mládež.